Kenningsmakingssite voor het PIMBA-project


Op deze pagina's stond tot voor kort de online pianocursus die ik een aantal jaren geleden maakte. Nu het PIMBA-project (Project Instrumentaal Muziekonderwijs in de Basisschool) definitief doorgaat, leek het me zinvoller de site in te richten voor docenten die ge´nteresseerd zijn in het meewerken aan het project.

De oorspronkelijke site was bedoeld voor ge´nteresseerdevolwassenen die een toetsinstrument wilden leren bespelen, en die dat wilden leren via een Internetverbinding. Alle nu overbodig geworden informatie heb ik verwijderd, zoals technische informatie, studietips en technieken enz. Toch is het mogelijk dat een enkele verwijzing vanuit de oude situatie is "meeverhuisd" naar de nieuwe. Ik hoop dat de site desondanks een beeld geeft van de mogelijkheden

Vanuit de toetsenoptiek koos ik indertijd voor de volgende aanpak. In eerste instantie leert de leerling de toetsennamen (letters) om vervolgens via een sterk vereenvoudigd notenbeeld geleidelijk kennis te maken met de ins en outs van ons notenschrift. Deze werkwijze heeft zich jarenlang in verschillende lespraktijken dagelijks bewezen. En zou ook goed in het PIMBA-project kunnen worden ingezet. Vooral vanuit de overweging dat het in dt project gaat om elementair instrumentaal muziekonderwijs. Na ÚÚn jaar moet een leerling het gevoel hebben echt iets te kunnen met zijn instrument. Het notenschrift is daarbij een hulpmiddel, en pas in tweede instantie een doel op zich.

Om enig zicht te houden op wie er zo al komen kijken, heb ik deze site met een wachtwoord afgeschermd, ook al is deze vrij eenvoudig te omzeilen. Graag een mailtje, en uiteraard ben ik ook ge´nteresseerd in je mening over de aanpak die in deze site wordt gebruikt.


Vriendelijk groetend,.....Anton Treffers